Romans Logo - Focs i Estufes Romans

Saps que el teu foc o estufa ha de tenir una certificació? En els últims anys, ha entrat en vigor una normativa anomenada “ecodesign lot 20” amb la finalitat de garantir l’eficiència calòrica i el compromís del medi ambient.

Per una millor eficiencia energética

La normativa Ecodesign Lot 22 va ser implantada per l’Associació Espanyola de Fabricants d’estufes, xemeneies i cuines, amb la finalitat de garantir una major eficiència energètica, garantir la qualitat dels productes, eficiència calòrica i el compromís amb el medi ambient i la seva seguretat.

Aquesta normativa va entrar en vigor el 26 de setembre de 2015 en el Reial Decret 187/2011, per l’aprovació dels requisits mínims necessaris del disseny ecològic que han de tenir tots els aparells de calefacció local de combustible sòlid, pre regular les emissió.

Permet una major eficiència energètica i reduir considerablement l’impacte mediambiental. També facilitarà que l’impacte sigui menys perjudicial pel canvi climàtic, ja que les emissions de CO i d’altres tipus de gasos contaminants seran menors.

AEFECC és la única associació obligarà als fabricants estufes i xemeneies a complir una normativa molt més exigent amb els requisits de les emissions, a més promou la investigació i la innovació en el sector del foc amb la intenció de desenvolupar nous llocs de treball dedicats a la llenya i la biomassa forestal, per la contribució de la prevenció d’incendis, cura dels boscos i la reducció de l’impacte ambiental. En que afecta a tot el procés de disseny i fabricació de les estufes, en que contempla nous paràmetres quant al nivell dels gasos emesos, a més dels valors actuals de rendiments, emissió de CO i les partícules no cremada, i que el seu objectiu principal és beneficiar l’atmosfera i l’ecosistema terrestre, i reduir el percentatge dels gasos nocius. 

Europa i les eficiencies energètiques corresponents:

Els estands de qualitat Europeu en l’àmbit l’eficiència energètica, actualment no son gaire ambiciosos.

Estands de l’eficiència energètica dels diversos aparells Europeus, són:

–   EN 13240 – Estufes de llenya

–   EN 13229 – Focs de llenya

–   EN 12809 – Calderes de llenya o pellet.

–   EN 12815 – Cuines de llenya o pellet

–   EN 14785 – Estufes i focs de pellet.

Segons estudis, es pot declara que la normativa europera no es suficientment estrica.

Combustió tradicional Combustió neta (CB)
  • Combustió d’un pas
  • Tir elevat/ temperatura de fums elevat (900ºC)
  • Eficients 40 – 60%
  • Emissions elevades
  • Construcció bàsica
  • Combustió d’aprox. 90% dels gasos
  • Temperatura de fums <350ºC
  • Eficients >75%
  • Construcció més elaborada (doble/triple deflector, utilització d’aïllament)

Per tal de millorar i crear una combustió més neta i eficient, els professionals de l’AEFECC, promouen la seva pròpia marca d’eficiència a partir dels aconseguir que la combustió de neta o de doble combustió.

Per aconseguir aquesta combustió neta,  primer es fa amb una combustió completa a partir d’unes condicions de combustió de llenya, en que s’aconsegueix a partir de la temperatura màxima de la cámara de combustió, entre 350 i 900ºC, i el mateix temps reduint la temperatura dels gasos fins a 350ºC, a partir de reflectors i vidres reflectants per així reduir la radiació i augmentar la temperatura per buscar la combustió complerta, juntament amb uns sistemes reguladors d’admissió d’aire.

Per aquest motiu, els focs i estufes, tenen una admissió d’aire canalizable per combustió estanca, que va indepenet els sistemes de renovació d’aire, millora d’eficiència energètica de la vivenda.

Normativa estricta

La norma Ecodesign (LOT20) va entrar en vigor l’any 2022, regulant que els fabricants d’equips de combustibles sòlids, compleixin la regulació de les emissions, siguin més estrectes, i genriein un impacte mediambiental, ja que les emissions de CO2 i altre tipus de gasos contaminants siguin inferiors.

–   EN 16510 involucre, tots els aparells de combustió de combustible solit, des de les estufes, focs, cuines o calderes de llenya o pellet. Abans 13229/13240/12815/12809/14785

Efficiency Dust OGC CO NOX CE 2007
50% No hi ha existències No hi ha existències 1% No hi ha existències

 

Rendiment del aparell (%) Dust (nivell de partícules no cremades) mg/Nm3) OGC Emissió de CO (%) NOX (òxid de nitrogen) (mg C/m3) LOT 20 2022
75% 40 mm/kg (German standard) or 5 g/kg (Norwegian Standard) 100 mg/m3 1500mg/m3 Equivalent a 0,12% 200 mg/m3

 

Efficiency Dust OGC CO NOX CE 2007
50% No hi ha existències No hi ha existències 1% No hi ha existències

 

Rendiment del aparell (%) Dust (nivell de partícules no cremades) mg/Nm3) OGC Emissió de CO (%) NOX (òxid de nitrogen) (mg C/m3) LOT 20 2022
75% 40 mm/kg (German standard) or 5 g/kg (Norwegian Standard) 100 mg/m3 1500mg/m3 Equivalent a 0,12% 200 mg/m3

 

A focs i Estufes Romans ens assegurem de complir amb la normtavia sobre l’efiencia energètica en cada una de les xemeneies dels nostres clients, complint els estàndes establets i siguen efiencients en el consum d’energia, tal com especifica la normtaiva “ecodesign LOT 20”. Vols que t’assessorem? No dubtis en contactar amb nosaltres o pots clicar el nostra cataleg.

Obrir conversa.
Diga'm en què puc ajudar-te?
Hola! Diga'm en què puc ajudar-te?