Romans Logo - Focs i Estufes Romans

El manteniment dels focs i estufes és important per tenir una correcte higiene i seguretat al dia a dia del seu ús. Per aquest motiu, avui us deixem amb aquestes recomanacions pels focs de llenya.

Cada quan s’ha de fer un manteniment de la xemeneia?

 

Des de Romans, aconsellem fer el manteniment de la xemeneia una vegada a l’any. És molt important tenir un manteniment adequat a la sortida de fums per evitar avaries o problemes majors. Una de les causes principals del mal funcionament de les xemeneies, és a causa de la brutícia acumulada en els conductes de la sortida de fums, en que aquest pot generar olors desagradables, mala combustió, pèrdua de potència calorífica, incendis, entre altres. 

Per assegurar un bon funcionament de les nostres instal·lacions, les xemeneies, i una llarga durada de les màquines, aconsellem netejar els conductes una vegada a l’any. 

Quina és la millor llenya per cremar?

 

Tota la llenya és biomassa, però no tota és adequada per un funcionament correcte a l’hora de cremar a les nostres xemeneies ja que s’ha de tenir en compte alguns factors, com la humitat que conté, la grandària i el tipus de llenya. 

A l’hora de encendre el foc, la millor llenya a utilitzar podria ser el pi, el bedoll o el castanyer, però un cop tinguem la primera flama encesa, tenim que utilitzar llenya dura com podria ser Roura o l’Alsina, ja que son llenyes amb molta aportació calorífica,  una combustió lenta, i les que ens ajudaran a escalfa les nostres llars. 

Per altra banda, s’ha de tenir en compte la humitat de la llenya que s’utilitza, per aquest motiu la millor llenya per cremar, és aquella que ha estat emmagatzemada durant dos hiverns, i on la seva qualitat d’humitat és inferior a 20%. La humitat de la llenya, no deixa de ser aigua acumulada en els troncs, per aquest motiu quan menys humitat tinguin la llenya millor encesa tindrà el foc, generant menys sutge i augmentarà la qualitat de les flames. 

CONSELL

La humitat és un factor molt important al moment de fer ús de la llenya, però també a la seva compra, quan més humitat tingui la llenya més quilos compraràs, és a dir, si comprem 2.000kg de llenya amb un 40% o 20% d’humitat estem comprant 800kg o 400kg d’aigua (també podríem dir que són 400 litres), respectivament, aquests son els que afecten directament a la combustió, la contaminació i sobretot la tirada del foc. 

Tipus de llenya i la seva duresa

 

Cada classe de llenya es comporta de manera diversa en el comportament de cremada i tenen diferències calories aportada com a calor. 

La llenya de pi és una fusta tova, la qual té molta aportació calòrica, és a dir, cremar amb facilitat. Aquest tipus de llenya és aconsellable per l’encesa del foc, s’escalfa ràpidament i fa una bona flama, però a conseqüència també es consumeix molt ràpid.

Llenya de bedoll, freix i castanyer estan considerades fustes toves, juntament amb el pi, ja que s’encén amb facilitat, i té una aportació calorífica correcte. A diferencia del pi és consumeix més lentament. 

Llenya de roure és una fusta dura, la qual per encendre necessita tenir una alta temperatura. Aquesta llenya és ideal per conservar el foc, i gaudir de les seves brases i aportació calorífica elevada, gràcies a la seva combustió lenta. 

Llenya d’alzina és una fusta dura, que també li costa d’encendre, però està considerada una de les fustes amb més poder calorífic, té una combustió lenta, i una de les millors fustes per cremar a les nostres xemeneies. 

Llenya de faig i olivera son fustes dures que els i costa d’encendre però l’avantatge que tenen es que aporten molta calidesa a foc gràcies a les seves flames i bases espectacular, i tenen una combustió molt lenta. 

Com s’ha d’encendre un foc de llenya?

 

Per poder encendre un foc, primerament tenim que assegurar-nos que la base està neta, no hi ha restes de cendra de cremades anteriors, ja que, sinó retirem bé la cendra, farà que no tingui una bona tirada, ni una bona entrada d’oxigen. Un cop tinguem net la base del foc, col·loquem en el centre una pastilla d’encesa o algun producte que ens pugui ajudar l’encesa, després col·loquem en el seu voltant deixant espai per respirar branques o estelles, si poden ser de pi millor, perquè cremen més ràpidament, les anem col·locant una sobre l’altre de forma perpendiculars i guanyant alçada. 

A continuació col·loquem uns troncs de forma paral·lel, deixant sempre espai per una millor combustió, en que tingui una bona entrada d’oxigen, i pugui circular bé l’aire entre la llenya. 

Un cop, tinguem els troncs col·locats, ja podem encendre el foc, obrim el tir del foc el màxim, i tanquem la porta. 

La llenya recomanada per encendre el foc, es aquella que està tallada, ja que el cor de del troc és la part que crema més, i en canvi l’escorça del tronc tarda més a cremar-se, per aquest motiu no es recomanable ficar troncs rodons per l’encesa, sinó, troncs tallats.

Com s’ha de mantenir la llenya i durant quant de temps?

 

Des de Focs i Estufes Romans, us volem donar alguns consells a l’hora de guardar la llenya i les millors pràctiques per aconseguir una millor qualitat de la llenya. 

  1. Guardar la llenya el màxim temps possible. Per poder tenir un bon rendiment a les nostres xemeneies, és molt important que la llenya tingui una humitat molt baixa, i només ho podem aconseguir deixant assencan-la en un lloc ventilat on tingui llum solar i amb un any vista. Si s’emmagatzema la llenya a un lloc ben ventilat, ens ajudarà que perdi la humitat que necessitem. La llenya quan es recent tallada, pot arribar a tenir un 60% d’humitat per aquest motiu la tenim que deixar assecar fins que arribi a una humitat del 20%, que es la ideal per utilitzar-la per cremar.
  2. La llenya mai pot està col·locada a terra. Quan s’emmagatzema la llenya, hem de tenir en compte el procés d’assecatge en tot moment, per aquest motiu, la llenya no pot està en contacte amb el terra a causa que fa que no perdi humitat, i es converteix en un niu perfecte per insectes. Per aquest motiu, és important tenir la llenya a uns centímetres del terra, col·locant-la sobre un llenyer o palets, perquè tingui una millor ventilació.
  3. Forma d’emmagatzematge. Quan s’emmagatzema els troncs, és important posar els troncs més grossos a la part inferior per estabilitzar la pila, i anant emplenant els forats buits amb troncs més petits.
  4. Emmagatzemar sota una galeria o un cobert. És molt important que la llenya estigui a un lloc  que hi hagi ventilació però també que estigui exposada el sol i el vent, però protegida de la pluja. Per aquest motiu es recomanable que la llenya sigui emmagatzemada sota una galeria o un cobert, en que corri l’aire per els costats però no li toqui la pluja directe.
  5. Comprovar l’estat de la llenya. Quan comença la temporada d’encendre les xemeneies, hem d’haver emmagatzemat la nostra llenya amb un any d’antelació. Sempre és aconsellable començar a utilitzar la llenya més antiga que tinguem per assegurar que tingui menys humitat. Tot i així, abans d’utilitzar la llenya tenim que comprovar l’estat de la llenya. La millor manera de saber si la llenya es seca, és amb un mesurador de humitats, però la llenya també ens donen unes senyals per saber si està seca. Quan la llenya té una humitat baixa, té un color més grisenc, i té una aroma suau, en canvi, quan la llenya es verda, el color és més marró viu i té una aroma forta i fresca.

Quina és la forma correcte de netejar el vidre? 

 

Un dels productes que nosaltres utilitzem a l’hora de netejar el vidre, és el Glasskamin, és un producte de confiança i de la marca Edilkamin. 

La forma correcte de netejar el vidre, és primerament humitejant el vidre amb el líquid i ràpidament col·locar un paper de cuina en el vidre, perquè no regalimi. És molt rellevant que el líquid no toqui a la corda que envolta el vidre de la porta, ja que es malmet. Seguir fregant el vidre amb el paper fins eliminar les restes de sutge, i finalment tornar a passar un paper humitejat per retirar les petites restes que puguin haver quedat, i poder tenir una bona visió de les flames del foc.

Explicació de perquè surt fum dels nostres xemeneies

 

Els focs i estufes actuals estan pensats per tenir un alt rendiment i aquest rendiment només es pot aconseguir amb la porta tancada, a diferència dels focs d’abans, que eren oberts. Els focs i les estufes s’ha de conserva la porta tancada des de l’encesa fins que hi ha brasa. Si obrim la porta quan hi ha flama, el fum sortirà per la porta perquè és la sortida més ràpida que té, i per aquest motiu no es poden obrir, perquè així aconseguir un alt rendiment aquestes estufes ja que tenen uns reflectors i contra-refectors. Hem de tenir paciència i esperar des de l’encesa fins a la brasa, únicament jugant amb la tir d’aire, regulant d’intensitat. 

Quan només quedin brases, es el moment per obrir la porta i recarregar de llenya, tornem a tancar la porta obrim el tir el màxim, i en uns segons la flama tornarà a cremar els troncs.  

Focs i estufes Romans, ens agrada fer les coses ben fetes, per aquest motiu ens agrada, recomana les millors solucions per garantir un bon funcionament i rendiment de la xemeneia.  

Obrir conversa.
Diga'm en què puc ajudar-te?
Hola! Diga'm en què puc ajudar-te?